Juridische informatie


Disclaimer

 

Bij de samenstelling van deze website is zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. De informatie die in deze website is opgenomen kan echter onvolkomenheden bevatten. Bovendien gaan de ontwikkelingen snel, waardoor het mogelijk is dat niet alle in deze website opgenomen informatie up-to-date is.

 

Algemene Voorwaarden

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen TracTracer Voertuigvolgsystemen en afnemer/contractant zijn onweerlegbaar de Algemene Verkoopvoorwaarden van TracTracer Voertuigvolgsystemen van toepassing. Deze zijn te downloaden via Downloads en tevens kosteloos op te vragen bij TracTracer via support@tractracer.nl.

 


Auteursrechtelijke bescherming, intellectueel eigendom en portretrecht