TracTracer Equiptracer / BasicTracer

Objectmanagement via GPS Track & Trace


Onder Objectmanagement ofwel 'Asset Management' verstaan we de functies binnen het GPS Track & Trace Systeem (naast diefstalbeveiliging en opsporing) welke u kunt gebruiken voor management-doeleinden.

Hieronder vallen, onder andere, de volgende functies:

-urenregistratie (draaiuren en werkuren)

-registratie en melding van onderhoud (kilometers en draaiuren)

-registratie PTO-gebruik

-start- en stoptijden

-start- en stoplocaties

-afgelegde route

-stilstanduren

-tijd op locatie

-elektronische ritadministratie (fiscale km-verantwoording i.v.m. bijtelling)

-automatische meldingen van bijvoorbeeld brandstofniveau of temperatuur

-personeels- en bestuurdersregistratie


Maak onderstaand de keuze voor managementfuncties van de specifieke objectgroep:

Transportstarttijden, stoptijden, tijd op locatie, ritadministratie, urenstand, kilometerstand, smeerinterval, onderhoudsinterval, geladen of gelost, priverit, zakelijke rit , bijtelling, belastingdienst, fiscale ritadministratie, pto-gebruik, diverse rapporten te downloaden in Excel en PDF